Kvalitātes standarti

Labās prakses standarts

Rūpējoties par godprātīgu un drošu kreditēšanu, Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijas biedri, kuri sniedz kreditēšanas pakalpojumus, ir vienojušies par Labās prakses standartu.

Tā mērķis ir veicināt uzticamu, sociāli atbildīgu un uz ilgtermiņa sadarbību vērstu kreditēšanas praksi, pilnveidojot kredītu sniegšanas pakalpojumus.

Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijas biedru kopsapulces apstiprinātais Labās prakses standarts ir pamatprincipu apkopojums, ko asociācijas biedri ir apņēmušies ievērot, izsniedzot aizdevumus, kā arī sadarbojoties ar saviem klientiem līdz aizdevuma pilnīgai atmaksai.

Šī standarta mērķis ir nodrošināt papildu aizsardzību un paredzamus sadarbības noteikumus tiem klientiem, kas ir saņēmuši vai plāno saņemt aizdevumus no asociācijas biedriem. Standartā ir ietvertas godīgas komercprakses vadlīnijas un profesionālās rūpības kritēriji, kas atbilst nebanku kreditēšanas jomā vispāratzītai godīgai tirgus praksei un labas ticības un atbildīgas kreditēšanas principiem.

Asociācijas biedri ir apņēmušies savā darbībā rīkoties saskaņā ar šī standarta noteikumiem.

Klientu harta

Klientu harta ir asociācijas biedru klientiem adresēts dokuments, kurā īsi ietverti Labās prakses standarta noteikumi un izteikta biedru labas gribas apņemšanās, ko asociācijas biedri ievēro attiecībās ar saviem klientiem.

Klientu hartas uzdevums ir informēt biedru klientus par to tiesībām un rīcību gadījumā, ja radušās problēmas atmaksāt aizdevumu, kā arī par sūdzību iesniegšanas kārtību.

Labās prakses standarts un klientu harta:

Lejuplādēt failu